Skattebrottslingar kan få resning

En dom i Högsta Domstolen säger i dag att ekobrottslingar som har dömts för skattebrott kan beviljas resning om domen kom efter februari 2009.

Det kan innebära att dömda svenska ekobrottslingar kan få straffen hävda och kan komma att kräva skadestånd från staten.

Bakgrunden är att det i februari 2009 fastslogs i Europadomstolen att man inte kan straffas två gånger för samma brott. Det vill säga om Skatteverket har ålagt ett skattetillägg, ska personen inte kunna dömas för skattebrott.

Nu har alltså HD haft uppe ett pilotfall om dubbelbestraffning, där ärendet har skickats tillbaka till hovrätten för att tas upp igen. Det handlade om en man som hade dömts till fängelse för skattebrott trots att han redan fått skattetillägg. I princip innebär detta att den dömde ska släppas fri och att alla som har dubbelbestraffats sedan februari 2009 kan begära resning.