Skattehöjningar behövs enligt Konjunkturinstitutet

Om Sverige ska nå överskottsmålet i de offentliga finanserna de kommande åren så kommer skattehöjningar krävas enligt Konjunkturinstitutets prognos från juni. 

Konjunkturinstitutet har beräknat att det kan behövas runt 120 miljarder kronor i skatthöjningar mellan åren 2015-2018 för att Sverige ska nå överkottsmålet i ekonomin. De beräknar också att arbetslösheten kommer att sjunka och ligga på ungefär 6,5% år 2017, och enligt prognosen så kommer arbetslösheten minska redan nästa år. 

När det gäller reporäntan och inflationen så tyder läget på att inflationen kommer att vara fortsatt låg och att Riksbanken inte kommer behöva höja reporäntan förrän i slutet av 2015.