Skatteplanering med invetseringssparkonto stoppas

 

På fredagen överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen som skall förhindra att investeringssparkontot utnyttjas för att undgå beskattning.  Ändringen görs för att privatpersoner av skatteskäl investerar i optioner/terminer med negativt värde för att skapa förluster som kan dras av i det vanliga skattesystemet. Detta skulle vara lönsamt om man samtidigt investerade i motsatt position med optionerna/terminerna.

Tanken med investeringssparkontot var inte att man skulle kunna använda den i detta skatteplaneringssyfte så detta kommer tillämpas från den 15 juni 2012.