Skulder bland unga vuxna ökar

Ny statistik från Kronofogden visar att de vanligaste orsakerna till att unga vuxna skuldsätter sig beror på nätshopping, vårdavgifter och mobilräkningar.

Att från en dag till en annan, det vill säga på 18 års dagen, räknas som vuxen och ha möjlighet till att både ta lån och teckna abonnemang kan ställa till det för dem som inte är insatta i privatekonomi. I vårt samhälle har vi det mesta lättillgängligt vilket kan resultera i att man ibland fattar beslut utan att ha hunnit tänka igenom följderna.

Privatekonomi är kul när du har koll men tyvärr är det inte så för alla idag, säger Kim Jonsson som arbetar i kronofogdens förebyggande verksamhet.

Skulderna växer i takt med åldern

Kronofogden har undersökt vilken typ av utgifter som vanligen ligger bakom ungdomarnas skuldsättning. Körkort, vårdavgifter och näthandel är de mest förekommande orsakerna bland 18-åringarna. Även mobilräkningar och skadestånd utmärker sig i statistiken. När man sedan tittar vidare på nästa åldersgrupp, 19-åringarna, ökar skulderna och ärendena till Kronofogden markant. Där börjar det dyka upp krav från bland annat trafikverket och bredbandsbolag. Även avgifter för studentmössor och gymavgifter som kommit på efterkälken syns bland siffrorna. När man sedan ser ytterligare ett år framåt, bland 20-åringarna, byggs listan på med el- och kreditkortsskulder.

Kim Jonsson menar att det finns ett stort behov av att arbeta med att förebygga skuldsättning bland unga och att vinsterna skulle vara många.
– Unga kan till exempel ha svårt att flytta hemifrån, eftersom de inte kan få ett hyreskontrakt eller ett banklån om de har skulder hos Kronofogden, säger han

Nytt material ska hjälpa unga till bättre privatekonomi

Kronofogden har tagit fram ett undervisningsmaterial som ska ge unga bättre koll på privatekonomi. Materialet består i filmer, diskussionsfrågor och lärarhandledning. Materialet, som går under namnet Skuldkollen, finns utformat för högstadie- och gymnasieelever och ska ge eleverna ny kunskap genom diskussioner och reflektioner kring deras privatekonomi.
– Vi har kontakt med många unga som har svårt att få pengarna att räcka till och som tycker att det är svårt med privatekonomi, säger Kim Jonsson, som hoppas på att materialet ska förbereda ungdomarna inför 18-års dagen, så att de inte behöver starta vuxenlivet med skulder.

Källa: Kronofogden