Småbankerna har flest nöjda kunder

Enligt en undersökning gjord av Svensk Kvalitetsindex, SKI, så är det de mindre bankerna som har flest nöjda kunderna och Länsförsäkringar Bank toppar listan.

SKI:s undersökning baseras på intervjuer av cirka 23 000. privata- och företagskunder, med åldersintervallet 18 till 79 år. Detta är en årlig undersökning som SKI gör och då värderas varje bank med ett värde mellan 1 till 100, där 100 är bäst.

I framkant, på den privata marknaden, har vi Länsförsäkringar Bank, som även har varit en populär bank föregående år. Och om man kolla på övriga banker, som inte tas med i listan, så får även dessa höga värden vilket talar om att även de mindre bankerna har en hög kundnöjdhet.

Storbanker som SEB, Nordea och Swedbank ligger långt ned på listan och är under medel för branschen som helhet, som får värdet 73.

Privata kunder – kundnöjdhet 2011

Länsförsäkringar Bank – 80,1
ICA banken – 79,4
Annan bank – 79,4
Handelsbanken – 77,8
Sparbanken Öresund – 77,5
Sparbankerna – 76
Skandiabanken – 75,4
Danske Bank – 72,1
Swedbank – 70,2
Nordea – 70,7
SEB – 69,5

Branschen – 73