Småhuspriserna stigerpriserna på småhus stiger Ny statistik från SCB visar att priserna på småhus stigit med nästan 3 procent den senaste tremånadersperioden, jämfört med föregående period december 2016 – februari 2017. Högsta uppgången var i Jämtlands län.

Av Sveriges 21 län redovisar hela 16 stycken ökade bostadspriser sedan förra tremånadersperioden. Den högsta uppgången visade Jämtlands län med hela 8 procent. I storstadsregionerna – Stockholm, Malmö och Göteborg – låg ökningen på mellan 1 och 3 procent.

Ett fåtal sjunkande priser på småhus

Endast fyra län redovisar sjunkande priser. Av dem står Gotland för den största prisnedgången. Blekinge är det enda län som ligger kvar på samma prisnivå som tidigare.

Under perioden mars – maj 2017 uppgick det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende till 2,9 miljoner kronor. Ser man på årsbasis steg priserna i 20 av 21 län och högst prisutveckling på länsnivå hade Östergötland med 17 procent följt av Västernorrlands län med sina 14 procent. Här landade storstadsregionerna mellan 5 och 11 procent.

 

Källa: SCB