Solceller – för hållbar utveckling

Har du funderat på att skaffa solceller? Allt fler svenskar funderar idag på att investera i solel. Olika politiska initiativ har gjort det smidigare för privatpersoner att satsa på denna förnybara energi. Bland annat har man, sedan augusti i år, plockat bort kravet på bygglov för den som villl installera solceller på sitt hus. Vid årsskiftet höjdes dessutom det statliga investeringsstödet för solel. Det innebär att den som installerar solcellspaneler får ett stöd på hela 30% av material- och installationskostnaden. Sedan denna höjningen trädde i kraft har antalet ansökningar tredubblats. Du kan läsa mer om stödet på Energimyndighetens hemsida.

Hur fungerar solel?

Solcellerna tar tillvara på solens energi och omvandlar den till elektrisk energi. Med hjälp av en växelriktare omvandlas den från likström, som skapas med hjälp av solcellerna, till växelström som kan nyttjas i fastigheten.

Solpanelerna producerar energi så länge solen lyser på dem. Därefter stannar produktionen upp. Panelerna har ingen möjlighet att spara den el du inte använder men du kan komplettera dem med batterier för att ha energi kvar efter att solen gått ned.

Solcellerna producerar som bäst på klara och soliga sommardagar. Perioden mars till oktober är den tid då solpanelerna genererar mest el. Den tiden på dygnet och året som du inte kan nyttja el från dina solpaneler köper du el från nätet.

Tjäna pengar på dina solceller

Utöver att du får ned din egen elkostnad med hjälp av solceller kan du även sälja den el du inte använder. Detta gör du genom att ta kontakt med ditt elnätsbolag som ordnar med ett så kallat inmatningsabonnemang. När det är klart kan du mata in din egen el på elnätet och sälja till elbolag som sedan säljer elen vidare till sina kunder.

Vad du kan tjäna beror på bland annat elpris, takets läge och antal paneler. För närvarande ger staten en skattereduktion på 60 öre för varje kWh du matar ut på nätet.

Kostnad

Solel för hållbar utveckling Solceller är en långsiktig investering för både miljö och plånbok.Det tar vanligen 10-20 år innan de är avbetalda men därefter ger de ren vinst de resterande åren. Ett installerat system har en livslängd på ungefär 30 år.

Det finns flera sätt att räkna på lönsamheten i att byta till solceller. Ta kontakt med en firma som hjälper dig att räkna på hur du utifrån ditt hus och dess förutsättningar skulle vinna på att lägga till solpaneler på ditt tak och hur lång tid det tar för investeringen att återbetala sig. Solpaneler anses även kunna höja värdet på huset.

Innan installation

Innan du bestämmer dig för att skaffa solpaneler bör du kolla så att du har ett bra läge. Ligger ditt tak i skugga större delen av dagen är det inget optimalt alternativ. Läs på ordentligt och ta in offerter från flera leverantörer. Välj gärna någon med många års erfarenhet.

 

Källa: Avanza, Vattenfall