Spara dig igenom krisen

Krisen i Europa är inte något som skedde på bara några månader, utan det är ett långsiktigt slarv med länders ekonomi som ställer till det.

Länder som Grekland borde ha tagit sitt ansvar tidigare och använt sina pengar på ett mer förnuftigt sätt under högkonjunkturen. Nu får resten av Europa betala för att några få länder inte tog ansvar och sparade samt genomförde nyttiga reformer.

Toppmötet nu i helgen gav heller inga goda besked och som vi rapporterade tidigare så var det tal om att den europeiska krisfonden, EFSF, skulle utökas från dagens 440 miljarder, men så blev det inte eftersom Tyskland, Frankrike och Italien inte kunde komma överens.

Krisfonden kommer inte på långa vägar att räcka om man ser till dagens kapital där 190 miljarder redan nu är undansatt för att stödja Portugal, Grekland och Irland. Troligtvis så kommer krisfonden att behöva utökas med många hundra miljarder för att kunna ge stöd åt även Italien och Spanien, så att inte även dessa länder hamnar i samma djupa kris som Grekland har hamnat i.

Regeringen, med Anders Borg i spetsen, har flaggat för att krisen i Europa även kommer att märkas här i Sverige. Och som vi vet är många Svenska bolag beroende av export vilket i förlängningen kan leda till att företagen inte har råd att anställa, tvärtom. Därför är det viktigt att man har en ett buffertsparande så att man inte är helt försvarslös om krisen går in i en djupare fas.