Spara hållbart med ny appen Opti

Drömmer du om att komma igång med ett sparande? Är du nyfiken på fonder men saknar tid och kunskap till att sätta dig in i hur det fungerar? Den nya appen Opti hjälper dig att komma igång med ett säkert och hållbart sparande på bara några minuter. Allt du behöver göra är att svara på några frågor och därefter räknar Opti på hur dina pengar bäst kan investeras och sköter köpen åt dig.

Spara med Opti Opti är en digital kapitalförvaltare som hjälper dig med dina investeringar. Via deras app får du tillgång till oberoende rådgivning till en låg kostnad. Genom att svara på frågor kring din syn på sparande samt hur din ekonomiska situation ser ut kan Opti ge dig ett förslag på en passande fondportfölj och förvalta den åt dig. De granskar 4000 fonder och gör cirka 1,2 miljoner beräkningar dagligen för att säkerställa att deras kunder har bästa sparande till lågt pris.

Appen är lätt att använda och det tar endast 5 minuter att sätta igång ett sparande. När sparandet startats sköter det sig självt. Opti är mer mer diversifierad än andra portföljtjänster vilket, enligt dem, ökar sannolikheten för att deras portföljer ska öka mer i värde än andra med samma risk.
Genom att analysera dig och din ekonomi kan tjänsten förstå vilken risk du är villig att ta och därefter sätta ihop en passande portfölj.

Ladda ner Opti

Oberoende rådgivning

Opti är så kallade oberoende rådgivare vilket innebär att de inte tar emot någon provision eller ersättning från företag vars produkter de rekommenderar. Dessa pengar går istället direkt till dig som nyttjar deras tjänster vilket i sin tur ger cirka 40% i rabatt jämfört med vad det skulle kosta att köpa samma fonder någon annanstans.

Opti startade på grund av att grundarna själva hade dåliga erfarenheter av banker som främst ville sälja sina egna – ofta dyrare - fonder då det var mest lönsamt för dem. Man ville helt enkelt erbjuda en tjänst där man jobbar för kundernas bästa och inte tar emot provisioner som riskerar att påverka valet av fonder. En tjänst som dessutom tog hand om sparandet så att kunden själv slapp hålla koll.

Hållbart sparande

Hos Opti fokuserar de på hållbart sparande så långt som de anser rimligt. De tar hänsyn till såväl sociala aspekter som miljöaspekter i valet av fonder och väljer aktivt bort vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och fossila bränslen. För dig som vill ha ännu mer fokus på hållbarhet går det även att välja ”extra hållbara” och ”maximalt hållbara” portföljer. Den sistnämnda är fossilfri vilket innebär att råvaror uteslutits.

Fokus på enkelt och säkert sparande

Med ledord som enkelt, säkert och hållbart lockar Opti till sparande i fonder. Opti är själv ingen fond utan använder smart teknik som sätter samman en portfölj med ca 10 fonder som ger hög förväntad avkastning i förhållande till den risk du tar, tack vare de spridda investeringarna.

Att vara kund hos Opti kostar cirka en halv procent av kapitalet per år och den totala kostnaden blir ungefär hälften av vad en vanlig aktiefond kostar i snitt (enligt uppgifter från AMF). Oavsett vem du köper fonderna av gäller samma statliga insättningsgaranti och investerarskydd.

Viktigt att komma ihåg! Det är alltid en risk att investera i fonder och det är inte säkert att man får tillbaka hela beloppet som man satte in.