Sparandet i fonder ökade i januari

I januari ökade svenskarnas nettosparande i aktiefonder, blandfonder och penningsmarknadsfonder samtidigt som nettosparandet obligationsfonderna minskade, det visar statistik för Fondbolagens förening.

Under januari månad uppgick nettosparandet i aktiefonder till 9,7 miljarder, i blandfonder 3,4 miljarder och i penningsmarknadsfonder 1,4 miljarder. Obligationsfonderna gick däremot rejält back och under månaden minskade nettosparandet med 6,1 miljarder. Totalt ökade nettosparandet i fonder med 8,2 miljarder.

Anledningen till ökningen av framförallt aktiefonder är, enligt Fondbolagens förening, är att aktiemarknaden visade en positivt utveckling under månaden och bland annat så gick Stockholmsbörsen plus 5,5 procent.

Nettosparandet ökade som mest i Sverigefonder och Globalfonder. Även sparandet i Östereuropa-, Europa- och Nordenfonderna fick en uppsving. Svalt var det för Nordeuropa-, Japan-, och Indienfonderna.

Nettosparandet i fonder – januari 2013 (i miljarder kr)
Aktiefonder 9,7
Blandfonder 3,4
Obligationsfonder -6,1
Penningsmarknadsfonder 1,4
Hedgefonder -0,2
Övriga fonder -0,1
Totalt: 8,2