Sparandet till barnen minskar

Sedan 2012 har föräldrars snittsparande till barnen minskat från 515 kronor till 452 kronor. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar.

Enligt privatekonom Elisabeth Hedmark på Länsförsäkringar är det förvånande att sparandet till barnen har minkat de senaste åren, eftersom hushållen har fått det bättre ställt ekonomiskt. En delförklaring kan vara att sparkapitalet, som till stor del har placerats i fonder, har ökat mycket under under årens lopp och att föräldrarna därför drar ner på sparandet om kapitalet är stort.

I undersökningen framkom även att pappor tycker att barnen ska ha ett större sparkapital när de lämnar hemmet, än vad mammor tycker.

Här ger vi dig några tips att tänka på när det gäller sparande till barn >