Stark tillväxt för de baltiska länderna

När det knakar i fogarna i Europa är det fortfarande flera länder som kan stå emot den negativa trenden. Även om Sverige har klarat sig bra i den rådande krisen är det flera andra länder som det går bättre för.

De baltiska länderna Lettland, Litauen och Estland men även Polen och Slovakien har alla en bättre tillväxt under det andra kvartalet 2012 än vad Sverige hade. Högst upp på listan ligger Lettland med en tillväxt på 4,3 procent jämfört med Sveriges 2,2 procent. Intressanta länder att titta på för eventuella investeringar i framtiden. Gemensamt för Sverige är att de baltiska länderna är exportberoende till de europeiska länderna vilket gör att en fördjupad euro-kris påverkar dem i en större grad, något att ha i åtanke om du är intresserad på att investera i dessa länder.

De länder som tynger Europa och med den lägsta tillväxten under det andra kvartalet var Grekland -6,2 procent, Portugal med -3,3 procent, Italien med – 2,5 procent samt Cypern med -2,4 procent.

Europa är nära att en recession just nu och i snitt så minskade BNP med 0,2 procent med alla länder i Eurozonen inräknat.