Staten kan tvinga fram krav på amortering av bolån

Enligt Riksbankschefen Stefan Ingves kan staten tvinga fram krav på amortering av bolån om inte bankerna själva inför egna krav.

I en intervju med DN meddelande Ingves att krav på amortering av bolån bör införas, antingen från bankerna själva eller om staten måste gå in och införa något form av krav. Anledningen är att han anser att de evigt långa löptiderna, som det blir när inget krav på amortering finns, innebär en risk.

Så säger Stefa Ingves till DN:
– Jag menar att man bör överväga något slags myndighetskrav på amortering av bostadslån. Det är inte bra om lånen har evig löptid, eftersom det uppstår alltför stora risker, framhåller Stefan Ingves.

Källa: Dagens Nyheter