Stigande bopriser tror svenska hushåll

Enligt SEB:s boindikator svarar 70 procent av de 1000 tillfrågade hushållen att de tror att bopriserna kommer stiga under det kommande året. Det är en ökning med 9 procent från föregående månad. 

Svenskarnas tilltro till bostadsmarknaden har vänt upp igen och undersökningen visar på ökade förväntningar på bomarknaden och en stabil ökning från tidigare månad. Det är samtidigt färre som tror på fallande priser.

”Införandet av amorteringskravet och rapporter om lugnare prisutveckling sänkte förväntningarna under sommaren. Nu verkar de effekterna ha klingat av och vi har två månader i rad med relativt stora ökningar”, skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.