Stigande elpriser

Under sommaren har elpriserna varit otroligt låga, men nu ser det ut som att priserna är på väg uppåt igen, även om de fortfarande är låga jämfört med samma tid förra året.

De låga elpriserna är snart ett minne blå och de senaste två veckorna har spotpriserna på el ökat med det dubbla, enligt den senaste rapporten från Energimarknadsinspektionen. Dock är priserna fortfarande fördelaktiga jämfört med föregående års elpriser.

Vattenmagasinen är fortfarande välfyllda men en minskad tillrinning och ökad efterfrågan och elanvändningen har gjort att priserna har vandrat uppåt.

Här kan du leta upp det bästa elavtalet för ditt hushåll. Det gäller att binda priset nu innan det sticker iväg.