Stigande villapriser men färre köp

Enligt Lantmäteriets statisk från tredje kvartalet så görs det allt färre villaaffärer. Men priserna har ökat med tre procent. 

Anatlet affärer ökade inte i något av landets län. Försäljningarna i Blekinge låg stilla medan de i Västmanlands län minskade med 39 procent. Samtidigt som antalet villaaffärer har minskat eller stått still så har priserna stigit med tre procent.

”Vi ser en fortsatt positiv utveckling av fastighetsmarknaden men inte i samma takt som vi har sett tidigare”, skriver Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet, i en kommentar.

Källa: Lantmäteriet