Stockholm i topp vad gäller bostadsbubbel

Enligt en ny rapport från den schweiziska storbanken UBS är Stockholms bostadsmarknad en av de mest övervärderade i världen. Detta enligt UBS Global Real Estate Bubble Index för 2016.  Stockholms bostadsmarknad

Sex städer pekas ut som med extra hög risk och det är på första plats Vancouver, sedan Stockholm och på tredje plats London. Därefter München, Sydney och Hong Kong. Chicagos bostadsmarknad däremot klassas som undervärderad.

Städer som nämns som rimligt värderade är Zürich, Genève, Tokyo, Frankfurt, Paris, Singapore, New York, Milano och Boston.

”Sedan 2011 har bostadspriserna i städerna med bubbelrisk stigit med i genomsnitt nära 50 procent. I övriga finanscenter har priserna bara stigit knappt 15 procent. Gapet är inte i proportion med lokal ekonomisk tillväxt och inflationstakt”, står det i rapporten från UBS.

Banken skriver om Stockholm att prisnivåerna har dubblats de senaste 12 åren samtidigt som låneräntorna gått ner. Hyresmarknaden beskrivs även som ”dysfunktionell” och att det saknas incitament för att möte den bristande bostadstillgången.