Stockholmsbörsen fortsatt uppåt

På fredagen tangerade Stockholmsbörsen en nivå den inte legat på sedan 2007, i och med uppgången på 1,1 procent, samtidigt som nya siffror från Konjunkturinstitutet visar ljusglimtar i den svenska ekonomin.

Efter ett något svajig vecka steg Stockholmsbörsen med 1,1 procent under fredagen och stängde på 375,9. En nivå börsen inte har legat på sedan 2007, innan finanskrisen slog till.

Färska siffror från Konjunkturinstitutet, KI, visar också, som vi tidigare rapporterat om, ljusningar i den svenska ekonomi. Under februari månad steg deras egen barometerindikator från 89,9 i januari till 94,7 i februari. Dock så påpekar KI i sin rapport att den svenska ekonomin fortfarande är svagare än normalt eftersom barometerindikatorn fortfarande är under genomsnittet på 100,00.

I rapporten från KI så framgår det också att tillverkningsindustrin och privata tjänstenäringar visar positiva tongångar samtidigt som hushållen ser positivt på den ekonomiska utvecklingen framöver.

Källa: Konjunkturinstitutet