Stora bolån = lägre amortering

En undersökning som genomförts av Institutet för Privatekonomi visar att de hushåll som har stora bolån amorterar i mindre utsträckning än de med mindre lån.

Rapporten som Swedbank har publicerat visar att cirka 60 procent av de med lån över två miljoner väljer att amortera på sitt lån. Och de som har lån upp till 250 000 kronor är det cirka 80 procent som amorterar.

Resultaten av denna undersökning kan tyckas märklig eftersom ju större lån man har desto mer räntekostnader blir det. Därmed borde de med högre bolån ha en större amorteringsvilja för att på vis minska sina kostnader.

Amortering är därmed ett ypperligt sätta att spara pengar, på sikt. Även om man kan tycka att kostnadsminskningen per månad är försumbar så blir det mycket pengar i längden. Speciellt med tanke på att bolånet är ofta något man bär med sig i större delen av sitt liv.

Undersökningen visar också att storstäderna är sämre på att amortera. Men även att de med stora bolån har en tendens att spara mindre.