Stora höjningar på matpriser att vänta

Dagens Industri släpper idag nyheten om att Bondekooperativa Lantmännen planerar att chockhöja sina matpriser på flera välkända varumärken. Snittet på höjningen motsvarar 10 procent och väntas ske under oktober-november. Varumärkena som det i första hand talas om är Kungsörnen, AXA, Start, Gyllenhammars och Kronfågel.

Enligt koncernchefen och VD:n Per Strömberg så är det en följd av höjda råvarupriser som gör att bolaget måste öka intäkterna för att klara av de stigande kostnaderna. Genom att höja priserna på sina livsmedel räknar Lantmännen med att få in ytterligare 1,5 miljarder i intäkter. Det lär bli rejäla fighter i handeln framöver om det här förslaget slår igenom snabbt.

Samtidigt är det intressant eftersom bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet visar en vinst på 659 miljoner. Nästan 200 procent bättre än föregeånde år. Det skall dock sägas att det troligtvis inte är så enkelt att bara vinsten skall avgöra ett sådant här beslut. Företaget tar troligtvis beslutet på i ett bra mycket längre tidsspann än vinsten för det tredje kvartalet.