Stora utmaningar för stark svensk arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen levererade under torsdagen en ny prognos som visar att sysselsättningen kommer att öka med drygt 100 000 jobb under 2017 och 2018. Men trots den här starka arbetsmarknaden kommer också arbetslösheten att öka 2018. Många yrkeskunniga saknas och många nyanlända kommer börja söka jobb då. 

– Arbetsmarknaden är urstark, men eftersom arbetskraftsutbudet ökar stiger arbetslösheten något, konstaterar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen har genomfört intervjuundersökningar med arbetsgivare runt om i hela landet och de undersökningarna visar att optimismen har dämpats något sedan i våras men är fortsatt stor. Byggbranschen kommer till exempel anställa fler och även inom landsting och kommun saknas personal inom vård, omsorg och skola. Men många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens att anställa.

Arbetsförmedlingen spår att sysselsättningen kommer att ökar med 101 000 personer under de två kommande åren. Prognosen är byggd på en god konjunktur. Nästa år spårs arbetslösheten minska från 7 procent till 6,8 procent. Men 2018 vänder det upp igen till 6,9 procent.

Källa: DN (2016-12-08)