Storbankerna står stadigt

Storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har alla skaffat sig ett stort kapital samtidigt som intäkterna väntas öka och kreditförlusterna minskla. Ett gott tecken för framtiden helt enkelt.

Trots den finansiella oron mår de svenska storbankerna förvånansvärt bra, speciellt om man jämför med övriga banker i Europa. Enligt Riksbanken innebär det att bankerna kommer att klara av en avsevärt försämrad utveckling av ekonomin framöver.

Rikbankens rapport visar att den största risken ut ett kortsiktigt perspektiv är den finasiella krisen i Europa. På lång sikt är det dock strukturella faktorer som skulle kunna påverka bankernas stabilitet negativt.