Stort steg för amorteringskravet

Lagrådet slår nu fast att amorteringskravet inte bryter mot grundlagen och därmed kan det bli aktuellt att införa kravet nästa sommar.

Enligt Svenska Dagbladet så har Regeringens remiss till Lagrådet nu behandlats klart och svaret blev att amorteringskravet inte bryter mot grundlaget.

Regeringen till införa amorteringskravet så snart som möjligt men att det sannolikt kommer att dröja till sommaren innan man kan inför kravet. Det som står på tur härnäst är att regeringen ska lämna in en proposition till Riksdagen som sedan måste godkännas. 

Amorteringskravet kommer endast att gälla nya bolån och innebär att alla lån över 70 procent av belåningsgraden måste amorteras ned med minst två procent per år. Lån under 70 procent av belåningsgraden kommer endast att behöva amorteras med med en procent per år och när man är nere på 50 procent så finns det inte längre något krav på amortering.