Strandade förhandlingar om AP-fonderna

Förhandlingarna inom pensionsgruppen bröt samman under torsdagen. På bordet låg förslaget om att man skulle minska antalet AP-fonder, från dagens fem till tre, samt införandet av friare placeringsregler.

Att förhandlingarna inom pensionsgruppen strandade under torsdagen bottnar i Moderaterna missnöje med förslaget om förändringarna i AP-fonderna. I lördags så publicerade man till och med en artikel i Dagens industri där Moderaterna yttrade sitt missnöje över förslaget. Det man var mest missnöjda över var de friare placeringsreglerna, som den sittande regeringen då får större makt över. 

Förhandlingarna under torsdagen gick därmed i stå och nu lägger man förslaget på is tillsvidare.

Källa: DI