Svårt att få långa elavtal

Just nu är det många elhandelsbolag som valt att backa när det gäller kunder som vill binda sina elavtal över längre perioder än ett år. Man har tagit bort möjligheten att binda just elpriser en längre period än ett år på grund av de elprisområden som skall införas under 2011. Vissa bolag har valt att skriva in i kontrakten att priser kan förändras efter just den 1 november 2011 när elprisområderna införs. Därför är det viktigt för kunder som har längre bindningstider att kontrollera vad som gäller i just sitt eget kontrakt.

Elprisområden

För att greppa nyheten så behöver man känna till vad ett elprisområde är för något. Konceptet bygger på att dela in Sverige i fyra stycken olika elpriszoner. På så vis får man en bättre kontroll på kraftöverföringen och kan lättare skicka kapacitet mellan de olika områderna. Det skall stabillisera både åtgång och priser som gör att marknaden skall bli stabilare. Det här kräver också att flera nyinvesteringar krävs i infrastrukturen för att det hela skall få 100 procent full effekt.

Fastprisavtal kommer minska

Experter är helt överygade om att antalet olika fastprisavtal kommer minska allt eftersom vi närmar oss införandet av elprisområden och efter att det inletts. Eftersom det kommer skilja sig i pris i olika delar av landet så vill företagen inte riskera att de blir av med intäkter och det bästa sättet att göra det på är att använda sig av de rörliga priserna i större utsträckning. Skulle det komma till finansiella instrument som hjälper handlarna att få stabilare priser på marknaden så kan fasta avtal bli mer aktuella igen men det förutsätter också ett sådant typ av införande för att det skall fungera.