”Svensk ekonomi är urstark”

Finansminister Magdalena Andersson sade i dag vid en presskonferens att svensk ekonomi är urstark, i samband med att Finansdepartementets nya prognos har presenterats.

I den nya prognosen höjde Finansdepartementet tillväxtprognosen för 2015 till 3,6 procent, vilket kan jämföras med förra tillväxtprognosen där man räknade med en tillväxtprognos på 2,8 procent. Enligt Andersson är det ökade investeringar som är orsaken till tillväxtökningen.

Magdalena Andersson menar att Sverige har den högsta tillväxten i Norden, samt är högre än i USA, Storbritannien och Tyskland.

Enligt Andersson väntas underskotten i de offentliga finanserna minska de kommande åren. Även arbetslösheten väntas sjunka, för att år 2017 ligga på 6,5 procent.

Det ökade flyktingmottagandet uppges kosta 28,2 miljarder kronor mer än väntat nästa år.