Svensk ekonomi växer mest år 2014

Den svenska ekonomin växer med nästan 3 procent under 2014, för att nästa år dämpas något. I alla fall om man får tro Nordeas prognos för de ekonomiska utsikterna framöver.

Det är hushållens konsumtion som blir den viktigaste drivkraften, men utsikterna är positiva även för export och investeringar spår Nordea. Trots att det finns vissa orosmoln som rör den globala ekonomiska åsikter, som exempelvis krisen i Ukraina och en svacka i Kina, så kommer de inte att stoppa den ekonomiska tillväxten. Det menar Nordeas chefsekonom Annika Winsth:

– Vår bedömning är att de orosfaktorer vi ser trots allt inte avbryter den ekonomiska uppgången. Flera av de gamla mogna ekonomierna, som USA och Storbritannien, visar redan goda tillväxttal. Euroområdet är samtidigt på rätt väg även om det går långsamt framåt från en låg nivå.

Under andra hälften 2013 vände svensk ekonomi uppåt på ett tydligt sätt och denna tillväxt spås fortsätta under 2014. Något som kan bromsa utvecklingen är om hushållens skuldsättning ökar ännu fortare, vilket i så fall får myndigheter att ingripa.

Riksbanken höjer reporäntan något vid årsskiftet och vid slutet av 2015 ligger den på 1,5 procent, enligt Nordeas prognos. Detta tack vare en god ekonomisk tillväxt, högre inflation och att hushållens skulder stiger. Med nästa år följer dock åtstramningar för att nå överskottsmålet, vilket både regering och opposition har flaggat för redan nu. Men ännu så länge går det att ta del av den stimulans som ett valår ofta för med sig.