Svenska hushåll får allt mer i plånböckerna

Svenska hushåll har fått allt mer i plånboken de senaste 14 åren. De som halkar efter i den ekonomiska utvecklingen är pensionärer och arbetslösa.
En undersökning, gjord av Swedbank, visar att de svenska hushållen har fått allt mer i plånböckerna. Det gäller främst lönetagare som gynnats av en god realinkomstutveckling. Vi har haft en god ekonomisk tillväxt i Sverige. Enligt Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, har alla fått det bättre men inte lika bra. Inkomstpensionen har bara ökat marginellt och pensionärerna räddas av höjda bidrag och lägre skatter. Undersökningen sträcker sig mellan 2003 och 2017.

Exempel på ökad realinkomst sedan 2003:
Inkomst efter skatt
Ensamhushåll: +6650:-
Hushåll med tonårsbarn: +18750:-
Arbetslös: +980:-
Pensionär: +2060:-

Förlorarna i utvecklingen är alltså arbetslösa och garantipensionärer där utvecklingen inte följer med lika bra. Inkomsten ökar inte i samma takt som kostnaderna och i år blir det tufft då den blir lägre på grund av att höjningen av garantipensionen 2016 och 2017 äts upp av inflationen.

Källa: Aftonbladet/Swedbank  löntagarnas inkomst har ökat