Svenska hushållens skulder ökar

Riksbankens senaste rapport visar på att hushållens skulder har ökat i en snabbare takt än vad inkomsterna har. Rapporten visar även att skuldsättningen är störst bland låginkomsthushåll, unga hushåll och hushåll i storstäder.

sedlar Sedan mitten av 1990-talet har hushållens skuldsättning i Sverige ökat. Riksbankens senaste uppdatering visar hur skuldsättningen ser ut för de svenska hushållen i dagsläget. Av vad man kommit fram till är de viktigaste slutsatserna dessa:

– Skuldsättningen i hushållen fortsätter att i snabbare takt än vad inkomsterna gör. Bara under de senaste 12 månaderna har skuldkvoten genomsnittligt ökat till 343 procent.

– Skillnaden i skuldkvotsnivåer mellan olika inkomstgrupper minskar, men det är fortfarande de lägre inkomstgrupperna som har högst skuldkvoter.

– I de kommunerna som hade högst skuldnivåer redan 2010, har skuldsättningen även ökat mest i hushållen mellan 2010 till 2016.

– Nästan 50 procent av hushållen har inte minskat sin bolåneskuld. Sedan 2015 har andelen hushåll som minskar sin bolåneskuld ökat.

Riksbanken har sedan 2013 börjat samla in kreditinformation om samtliga låntagare från de åtta största bankerna, för att få en bättre bild av hur riskerna med skuldsatta hushåll ser ut. Med denna datan har Riksbanken kunnat studera skuldsättningens förändring och hur den varierar mellan olika inkomst- och åldersgrupper, samt mellan olika regioner och banker.  

Källa:riksbank.se