Svenskarna allt rikare

Statistik från SCB senaste sparbarometer visar att hushållens tillgångar fortsätter att öka och att svenskarna är rikare än aldrig förr samtidigt som lånetakten ökar.

Svenskarnas tillgången fortsätter att öka och har nu nått en toppnivå i och med uppgången på sju procent under det första kvartalet. Uppgången innebär att hushållens tillgångar har fördubblats under en tioårsperiod. Förklaringen till den senaste ökningen är de positiva tongångarna från Stockholmsbörsen, som vi har märkt sedan årskiftet, som har ökat med cirka 14 procent.

Trots att både Riksbanken och politiker vill minska hushållens lånande så har svenskarna inte lyssnat på det örat. Under det första kvartalet ökade hushållens lån med 45 miljarder, även det är ett nytt rekord. Dock steg tillgångarna mer än vad lånen gjorde.

En trend som SCB har noterat är att allt fler plockar ut pengar från sina aktier och istället lägger i fonder. Men det är inte den höga risken som får hushållen att välja fonder då aktiefonder fortfarande är det vanligaste alternativet.