Svenskarna är rekordrika!

I snitt har varje svensk en förmögenhet på 650 000 kronor, skulder borträknat. Det är rekordmycket, enligt statistik från SCB.

Under första kvartalet 2014 var svenskarnas samlade finansiella tillgångar strax över 6000 miljarder kronor, vilket är tre gånger så mycket som under samma period år 2000. Svenskarnas förmögenhet har aldrig varit så stor skriver di.se.

Bara kontantsparandet har ökat 190 procent om man jämför de två perioderna, då det i början av 2014 uppgick till 1300 miljarder kronor.Värdet på bostadsrättsandelar har sexdubblats och var under årets första kvartal 1800 miljarder kronor.

Däremot har fondförmögenheterna bara ökat med 45 procent och direktsparandet i börsnoterade aktier med 29 procent.

Den största posten är sparandet i kollektiva försäkringar, till exempel olika pensionssparande. Detta utgör en tredjedel av de finansiella tillgångarna och har sedan samma period år 2000 ökat med 340 procent.

När det gäller skulder till bostadsinstitut låg de på 1850 miljarder kronor under första kvartalet.