Svenskarna är duktiga på att spara

En ny rapport från SBAB, baserad på EU-kommissionens stora enkätundersökning, visar att de svenska hushållen har den starkaste ekonomiska situationen i hela EU. Så många som 72% av hushållen uppger att de sparar och endast 5% säger att de skuldsätter sig eller lever på sparade pengar. Svenska hushåll duktiga på att spara

Trots att sparbenägenheten minskat bland hushållen i Sverige med tre procentenheter kniper vi platsen som mest sparbenägna land. Detta på grund av att 84% av svenskarna, om de blickar framåt, uppger att de troligen kommer att spara/amortera under året som kommer.
Många svenska hushåll har en bra ekonomi och att man ändå är försiktigt och sparar sina pengar är positivt, anser Tor Borg, chefsekonom på SBAB. Svenskarna får, till skillnad från många andra europeiska länder, ekonomin att gå ihop. I botten på undersökningen hamnade Grekland där många skuldsätter sig och har svårt att spara.
Enkäten visar även att Sverige och Danmark är de länder som är mest hoppfulla gällande sin egen ekonomi inför framtiden