Svenskarna negativa till Euron

Den senaste Eurobarometern, som EU-kommissionen har hand om, visar att Sverige och Tjeckien är mest negativa till att införa Euron av de sju EU-länder som ännu inte anslutit sig till valutan.

Eurobarometern från april månad visar att det finns ett starkt motstånd i både Sverige och Tjeckien mot att inför Euron. Eurobarometern är en sammanställning av cirka 7000 telefonintervjuer och den visar att hela 70 procent av tjeckerna är emot att införa Euron och i Sverige är 68 procent emot ett införande av valutan. Ungern och Rumänien är mest positiva till att börja använda Euron.

Sverige utmärker sig med att hela 55 procent av de tillfrågade inte tror att Sverige kommer att införa Euron någonsin. Detta trots att målet från EU:s sida är att alla länder som är med i unionen ska införa valutan.

Källa: europaportalen.se