Svenskarna nöjda med sin bank och boränta

SBAB har låtit genomföra en undersökning för att se hur nöjda svenskarna är med sin boränta och bank. Det visade sig att tre av fyra är nöjda med den boränta de har i dag och att de flesta också är nöjda med sin bank. Undersökningen visade dessutom att deltagarna i undersökningen inte är intresserade av att amortera mer.

Debatten om boräntorna har varit hård under 2012. Men trots debatten visar undersökningen som SBAB beställt att endast 25 procent är missnöjda med dagens boränta och tycker att de borde omförhandla om en ny bättre ränta. De som är minst nöjda med sin boränta är storstadsborna, vilket inte är så konstigt eftersom de oftast sitter med större lån vilket ger högre räntekostnader.

Undersökningen visar också att cirka 86 procent av de tillfrågade är nöjda med den bank de har idag och inte har några funderingar på att byta bank i dagsläget. Vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt eftersom man kan förhandla till sig bra villkor om man är trogen sin bank, men negativ om man nöjer sig med de villkor man har i dag trots att flera andra banker ger lägre räntor eller har bättre tjänster att erbjuda. I dag är banksektorn en mycket konkurrensutsatt marknad och det kan man med fördel utnyttja.

När det gäller amortering så är det få svenskar som är intresserade av att öka sin amortering. Endast två av tio, 20 procent, tycker att de borde amortera mer på sitt bolån. Det som många kanske inte tänker på är att man minskar sina löpande räntekostnader genom att amortera på sitt lån samtidigt som man minskar risken för någon större kostnadsökning om räntorna skulle skjuta i taket.

Här hittar du de aktuella boräntorna >