Svenskarna rikare än någonsin

Många svenskar har fått ett kraftigt ekonomisk lyft visar SEB:s Sparbarometer. Svenska hushållens nettoförmögenhet motsvarar Sveriges BNP men skulderna hos många har också ökat.  Byxor pengar

För tredje kvartalet på året visade SEB:s Sparbarometer att svenskarnas nettoförmögenhet är rekordstort. Summan landar på nästan 14.122 miljarder vilket är en ökning på nästan 5 procent från förra året. Samtidigt har också skulderna ökat med 7 procent på årsbasis.

”Den viktigaste förklaringen var att aktietillgångarna ökade i värde tack vare starka börser. Men även bostadspriserna, som länge varit ett draglok och central förklaring till förmögenhetstillväxten, fortsatte stiga” sa Jens Magnusson, privatekonom på SEB, till Di. Skulderna har också ökat med 7 procent på årsbasis.

Källa: DI