Svenskarna vill se en höjning av rutavdraget

Vid årsskiftet sänktes rutavdraget maxbelopp från 50.000 till 25.000 kronor. Detta har lett till att fler har slutat nyttja tjänster eller köpt tjänster till en lägre summa.

En ny sifoundersökning visar att mer än varannan svensk vill att rutavdraget ska höjas igen. 1000 personer deltog i juni i denna undersökning och hela 45% tyckte att maxbeloppet borde gå tillbaka till 50 000 kronor som tidigare. Utöver de 45% så ville 9% att beloppet skulle höjas ytterligare, men nu till 100.000 kronor. Av de resterande ville 22% att det beloppet skulle behållas på de 25 000 kronor det ligger på idag, medan endast 12% ville ta bort rutavdraget helt.

rutavdrag för städning

Maria Andersson som är vd på företaget Hemfrid menar att sänkningen av maxbeloppet redan har satt sina spår hos dem. Tillväxten har under de första kvartalet varit svagare och många befintliga kunder har antingen köpt till ett lägre belopp än tidigare eller så har de avslutat sina tjänster helt, menar Andersson.