Sveriges AAA-betyg bekräftas av Fitch

Fitch, som är ett kreditvärderingsinstitut, slår fast att Sverige höga kreditbetyg, det vill säga, AAA är väl motiverat med tanke på den stabila ekonomin och högt sparande.

I ett pressmeddelande så bekräftar Fitch att Sverige gör skäl för det högsta kreditbetyget AAA Fitch anser att Sverige har en god ekonomi och

”De stabila utsikterna återspeglar Fitchs bedömning att trots motvindar från euroområdet gör Sveriges historia av sund penning- och finanspolitik och ett högt sparande att landet är väl positionerat för att hantera ökade makroekonomiska risker”, skriver Fitch.

Dock påpekar Fitch att bankernas beroende av extern finansiering gör upphov till en del risker vid osäkra tider. Men att detta vägs upp av väl fungerande obligationsmarknad samtidigt som bankerna har en sund vinstnivå och kapitalnivå.

Fitch spår att Sveriges BNP kommer att växa med 1,2 procent 2012 och 2,0 procent nästa år, 2013.