Sveriges BNP växer snabbast i EU

En ny prognos visar att Sveriges BNP var den som ökade snabbast inom EU under det sista kvartalet 2013.

Konjunkturinstitutet, KI, skriver i sin nya prognos att ökningen delvis påverkades av tillfälliga faktorer, men att den ändå markerande en vändning i konjunkturen. Ökningen under sista kvartalet var 1,7 procent jämfört mot kvartalet innan och enligt KI lär återhämtningen fortsätta under 2014 och 2015.

På grund av att den ekonomiska osäkerheten har minskat och att skattesänkningar har gjorts, samt att en expansiv penningpolitik bedrivs så kommer hushållens konsumtion att öka snabbare i år spår KI. BNP-tillväxten under 2014-2017 förväntas bli 2,8 procent i snitt.

KI ser även positivt på arbetsmarknaden och tror att arbetslösheten 2014 kommer att bli 7,9 procent och år 2018 ha fallit till 6,2 procent. Samma år spås reporäntan ligga på 3 procent efter att Riksbanken har påbörjat räntehöjningar sommaren 2015.

Vidare skriver KI att skatterna kan behöva höjas med 1,5-2 procent om personaltätheten i välfärdstjänsterna ska kunna behållas. Detta såvida inte pensionsåldern höjs.

Källa: DN