Sveriges statsskuld hälften av EU-genomsnittet

En ny rapport visar att Sveriges statsskuld fortsätter att vara relativt låg om man jämför med resten av Europa.

Ny statistik från Eurostats visar att statsskulden i euroområdet ökade från 90,7 procent till 91,7 procent i genomsnitt under det första kvartalet i år. Inom EU så minskade dock statsskulderna i genomsnitt från 85,3 procent till 84,8 procent under samma period.

Under det första kvartalet hade Sverige den nionde lägsta statsskulden inom EU på 42 procent av BNP, och som inte var anmärkningsvärt högre än bland annat Tjeckien, Danmark, Lettland och Rumänien som alla har en lägre statsskuld. Lägst statsskuld hade Estland med låga 9,6 procent.

Rapporten visar att Grekland hade den avsevärt högsta statsskulden på hela 176 procent av BNP under det första kvartalet. Italien hade den näst högsta statsskulden på 135 procent av BNP och inte lågt därefter låg Portugal med en statsskuld på 129 procent.

Källa: Eurostat