Sveriges tillväxt långsammare än väntat

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens tillväxtprognos för Sverige de kommande åren. En prognos som ser mörkare ut än förväntat. 

Regeringen justerar nu ner tillväxtprognosen av Sveriges BNP till 2,4% för 2015. Tidigare förutspådde man en ökning av BNP med 3% för året. Även nästa års tillväxt väntas bli sämre än de förväntade 3,2%. Finansministern meddelade att den istället ser ut att hamna på 2,7% enligt prognoserna. 

Det är inte bara den svenska tillväxten som återhämtar sig långsamt, även många andra EU-länder har samma problem vilket påverkar Sveriges situation

Som läget ser ut just nu väntas de svenska finanserna gå med minus fram till 2018 enligt regeringen. Tillväxten av BNP spås inte nå över 3% under denna period och sysselsättningsgraden väntas även den bli lägre än förväntat. 

Källa: Regeringen