Swedbank slår ihop Allemansfonderna

Allemansfonderna hos Swedbank har varit mycket populära under åren. Men på grund av sviktande intresse för fonderna kommer nu Swedbank att slå samman dessa till en fond som ska ge en högre avkastning på sikt.

Den nya Allemansfonden kommer fortfarande bestå av en mix av utländska och svenska aktier. Skillnaden kommer vara att fonden kommer att ha ett större innehav av globala aktier med investeringar i tillväxtmarknader.

Den tidigare fördelningen av aktier inom fonderna har varit två tredjedelar svenska aktier och en tredjedel utländska aktier. Men sedan 2000-talet har avkastningen i fonderna varit under förväntan och därmed kommer man förändrat innehavet, för att få en bättre avkastning. Det nya innehavet kommer numera att vara en tredjedel av svenska aktier och två tredjedelar utländska aktier.

Så här säger Swedbank själva om förändringen:
– Det handlar om en modernisering av fonden, vi höjer ambitionsnivån. Avsikten är att öka totalavkastningen och det ska bland annat ske genom att öka riskspridningen och ha mer emerging market, säger Swedbank Roburs informationschef Pär Bäckman.

– Fonden lämnar det man brukar kalla indexkramandet. Målet är att ge en avkastning som över tid och efter avgift slår jämförelseindex med 2 procent, säger Bäckman.