Swedbanks köp av fastighetsförmedling granskas

I december köpte Swedbank upp Svensk Fastighetsförmedling, en uppmärksammad affär som nu kommer att granskas av Konkurrensverket.

I samband med köpet meddelades det att Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling på kort sikt kommer att drivas separat, men på lång sikt slås samman till ett starkt mäklarföretag. Enligt Di innebär detta att det nya företaget kommer att få en dominerande ställning i många kommuner.

På grund av uppmärksamheten har Swedbank själva valt att göra en anmälan om företagskoncentration, för att få affären prövad och godkänd från Konkurrensverket. Analysen av hur köpet påverkar branschen kommer att ta minst 25 arbetsdagar och under tiden läggs samordningsprocessen på is.