The Banker har utsett Nordea till den bästa västeuropeiska banken 2012

Den brittiska tidskriften The Banker har utsett Nordea som årets bästa västeuropeiska bank. Det är första gången en nordisk bank får denna utmärkelse.

Det är inte bara The Banker som har uppmärksammat Nordea. Utan Nordea har utsetts till bästa bank 2012 i både Danmark och Finland. I Danmark så kommer man ta emot utmärkelsen för fjärde året i rad.

The Banker, som ägs av Financial Times, ger Nordea utmärkelsen ”Bank of the Year in Western Europe” på grund av bankens goda relationer till sina kunden och förmågan an anpassa sig till konjunkturläget. Men även på grund av att Nordea har varit ett föredöme när det gäller stabilitet och försiktighet.

Så motiverar The Banker valet av Nordea som årets bank

– Med dagens tuffa konjunkturläge och de skärpta bankreglerna är Nordea ett naturligt val för utmärkelsen ”Bank of the Year in Western Europe”. Nordeas modell för kundrelationer har varit mycket framgångsrik, och banken har varit ett föredöme i fråga om stabilitet och försiktighet i banksektorn, säger Brian Caplen, redaktör för The Banker.

Så säger Nordea själva i ett pressmeddelande om utmärkelsen från The Banker

– Vi har ett starkt utgångsläge, men vi vill bli ännu bättre på att uppfylla kundernas förväntningar och redovisa solida finansiella resultat. Genom att fortlöpande utveckla vår välavvägda bankmodell och alltid sätta kunden i centrum för allt vi gör ska vi göra vårt yttersta för att bevara vår starka ställning, även med de ändrade förutsättningarna för bankverksamhet, säger Christian Clausen.

Källa: Nordea