Tilläggsbudget läggs fram av regeringen

Regeringen bekräftar att en tilläggsbudget kommer att läggas fram under hösten för att klara flyktingmottagandet.

För att klara de ökade anslag till flyktingmottagandet, där 10 miljarder kronor ska betalas ut till kommunerna, har regeringen beslutat att lägga fram en tilläggsbudget. Förslagen som står med i överenskommelsen ställer sig allianspartierna bakom, enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Enligt di.se omfattar några av de delar i flyktinguppgörelsen en utvidgning av rutavdraget, fler lagliga vägar in i Sverige, att introduktionsjobben utvidgas till att omfatta nyanlända och att det blir tillfälliga lättnader i plan och byggregleringen, samt tidigare insatser i svenskundervisning och samhällsorientering.