Tillväxten mattas av spår Svensk Näringsliv

Svenskt Näringsliv skriver i en konjunkturprognos som presenterades på onsdagen att svensk tillväxt nådde sin kulmen 2015 och sedan dess har mattats av. Svenska sedlar

Sveriges BNP väntas 2016 öka med 3,4 procent och 2017 med 2,3. Det är den fortsatt svaga tillväxten kombinerat med en stor befolkningsökning som bidrar till detta. Enligt Svenskt Näringsliv har Sverige problem med sin internationella konkurrenskraft.

”Det finns dessutom större globala risker än på mycket länge. Det finns risker för ökad protektionism och många länder är högt skuldsatta. Dessutom har produktivitetstillväxten saktat in betänkligt. Inte minst gäller detta Sverige”, säger chefekonomen Bettina Kashefi på Svenskt Näringslivs , i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknaden ser hon också som ett stort problem.

”Tudelningen av arbetsmarknaden har bara ökat över tiden och kommer att fortsätta att öka om inga strukturreformer genomförs”.

Källa: DN (2016-12-14)