Tillväxtmarknader utanför Europa är intressanta alternativ för investeringar

Räntorna på de europeiska obligationerna har pressats kraftigt i och med den kris som vi upplever idag. Även i USA har obligationerna fallit till låga nivåer. Men det finns guldkorn att hitta om man tittar på tillväxtländer utanför Europa och USA.

Att investera i obligationer i tillväxtländer är dock inte helt riskfritt. Det finns alltid en oro kring valutan som man bör ta på allvar. Därmed bör man leta efter fonder som är valutasäkrade i svenska kronor som exempelvis Fidelity Emerging Markets Debt. Men det är inte bara statsobligationer som är intressanta i tillväxtländerna. Även företagsobligationer kan ge en god avkastning till en realtivt liten risk i tillväxtländerna.

Det kan svänga fort

Skulle euro-krisen bli allt värre kommer detta också få effekter runt och i världen. Lägg därtill att både USA och Kina står inför tuffa val framöver och en tillbakagång i dessa länder påverkar också stora delar av världens ekonomier. Därmed så är det svårt att komma runt detta problem. Man bör dessutom hålla kolla på det politiska läget i de tillväxtländer som man investerar i, en faktor som kan påverka statsobligationerna negativt.

Tillväxtmarknader brukar annars generellt sätt vara intressanta investeringsalternativ för den som letar efter investeringar med hög avkastning, men då får man också räkna med ett högre risktagande som att spara i aktiefonder, blandfonder eller hedgefonder. Dock så kan det svänga snabbt vilket gör att man bör ha extra noga bevakning på högriskfondernas utveckling samt ett ekonomiska läget i landet.