Tips och råd vid vinterstängning av sommarstugan

ICA Försäkring har tagit fram bästa listan med tips och råd på hur du stänger sommarstugan inför höst och vintern. Det är viktigt att göra det på bästa sätt för att skydda bostaden från bland annat brand, vattenskador, möss och andra skadedjur.  Sommarstuga tips och råd

Tips & råd från ICA Försäkring:

INOMHUS

– Stäng av huvudvattenkranen.
– Öppna upp alla husets kranar så att vattenledningarna är tömda.
– Töm varmvattenberedaren på vatten, så att den inte att fryser sönder.
– Tänk även på att ersätta vattnet i husets alla vattenlås med ett frysskyddsmedel.
– Dra ut alla elkontakter som inte ska användas.
– Om du har en vinterbonad sommarstuga, lämna gärna värmen på minst 10 grader.
– Är huset oisolerat, stäng av värmen helt och hållet.
– Städa ur huset och dammsug ordentligt.
– Plocka undan lösa saker som möss skulle gilla att gnaga på och lägg dem i täta skåp eller lådor.
– Ta hem värdesaker och annat som är stöldbegärligt för minska risken för inbrott.

UTOMHUS

– Om du har en båt på tomten, se till att den är fastlåst med ett godkänt lås.
– Se till att hängrännor och stuprör är rensade från löv och smuts för att de inte ska bildas is i stillastående vatten.
– Plocka in eller förankra lösa föremål som kan blåsa omkull eller bort.

Källa: ICA Försäkring