Tjäna mer på att hyra ut fritidshuset

Om du planerar att hyra ut fritidshuset i sommar bör du veta att schablonavdraget i år är höjt till 40 000 kronor. Det gör det enklare och mer lönsamt att hyra ut huset.

Eftersom schablonavdraget har höjts från 21 000 kronor till 40 000 kronor, blir det färre som behöver ta upp det i nästa års deklaration. Överskottet av uthyrningen måste nämligen redovisas som inkomst av kapital, medan hyresintäkter lägre än schablonavdraget inte behöver tas upp i deklarationen.

Om hyresintäkten blir över 40 000 kronor och det gäller ett småhus, som ett fritidshus, får dessutom ett avdrag på 20 procent göras på hela intäkten. I praktiken innebär detta att hyresintäkter som inte överskrider 50 000 kronor inte behöver tas upp i deklarationen och redovisas som inkomst.

Observera dock att schablonavdraget gäller per hus och inte per person, om ni är två som äger och hyr ut huset.

Hyr ut ditt fritidshus med Samtrygg