Transaktionsskatt även för Sverige

Även om Sverige väljer att stå utanför den så kallade Tobinskatten, skatten på transaktioner, som flera EU-länder vill införa, så kommer det ändå att påverka handel med värdepapper för svenska finansiella institutioner.

Den så kallade Tobinskatten har blivit ett hett ämne mellan EU-länderna. Tyskland och Frankrike är de länder som utformade förslaget, men när det gäller skatter så måste EU:s alla länder enhälligt rösta igenom förslaget eller förändringarna.

Sverige och Storbritannien har redan gått ut och sagt att man inte är för ett införande av skatt på transaktioner. Bakgrunden för detta uttalande är att Sverige tidigare under 80-talet införde en liknande skatt och effekten blev att handel med värdepapper istället flyttade utomlands. Och skatten avskaffades redan 1990. Anders Borg tror att en tobinskatt måste införas på ett större internationellt plan för att nå önskad effekt.

Om skatten inte röstas igenom av alla länder inom EU så vill nu Frankrike och Tyskland att skatten istället ska införas för en mindre grupp länder. Och även om Sverige står utanför ett införande av skatten kommer detta ändå påverka Sveriges handel med värdepapper. Om det på något vis finns en koppling till en institution i ett land som infört skatten och handeln utförs i Sverige så kommer skatten ändå att dras.

Skatten planeras att införas den 1:a januari 2014 och kommer att gälla för alla transaktioner som sker mellan länder som har infört denna skatteform. Skattesatserna är ännu inte fastsatta men ett förslag är att transaktioner med obligationer ska belastas med 0,1 procent och derivat 0,01 procent.

Denna transaktionsskatt kommer inte att påverka dig som privatperson utan kommer endast att gälla för transaktioner mellan olika typer av finansiella institutioner, som exempelvis olika banker.