Tre pappamånader från och med januari

Från och med den 1 januari kommer en tredje pappamånad att införas, därmed ökas de öronmärkta pappadagarna med ytterligare 30 dagar till totalt 90.

Tidigare denna månad röstade Sveriges Riksdag igenom förslaget att införa en tredje pappamånad från och med nästa år. I dag är endast 60 dagar av den betalda föräldraledigheten vikta för pappan, resterande dagar får hushållen fördela som de själva önskar. Men från och med 1 januari 2016 kommer 90 dagar av föräldrapenningen vara reserverade för papporna. Föräldrapenningen för barn som redan är födda eller föds innan den 1:a januari 2016 omfattas inte av ändringen. Den som har ensam vårdnad påverkas inte heller av ändringen utan får samtliga 480 dagar av föräldraledigheten. 

Tanken med ytterligare en öronmärkt pappamånad är att få ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten mellan män och kvinnor. 

Källa: Expressen, Försäkringskassan